GDPR

TTC Centrum hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. TTC Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

In bijgevoegd document kan je alle info terugvinden over hoe TTC Centrum omgaat met de vernieuwde privacy-wetgeving. Privacy-verklaring clubs

Indien je hierover nog bijkomende vragen hebt, kan je steeds contacteren.