Bestuur

Ons bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit:

  •  Voorzitter : Ronald Lampers
  • Secretaris : Roger Christiaens
  • Penningmeester : Kristof Thoelen
  • Verantwoordelijke PR en Technische Commissie : Peter Oris
  • Jeugdtrainers : Philippe Moens, Stijn Christiaens, Wouter Christiaens
  • Interclubleider : Wim Peeters
  • Verantwoordelijke jeugd : Wim Peeters